Activități

ACTIVITATEA 1. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Activitatea 1.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 

11 noiembrie 2021– 10 martie 2022

Activitatea 1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 

11 noiembrie 2021– 10 martie 2022

Activitatea 1.3. Derularea programelor de formare antreprenorială 

11 martie 2022- 10 mai 2022 

Activitatea 1.4. Alte activitați de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale – dezvoltarea competențelor digitale și creșterea preocupării pentru includerea Temelor Secundare în planul de dezvoltare a unei afaceri

11 mai 2022-10 iulie 2022

Activitatea 1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 

11 iulie 2022-10 august 2022

Activitatea 1.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri


11 august 2022-10 octombrie 2022

Activitatea 1.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

11 octombrie 2022-10 noiembrie 2022

ACTIVITATEA 2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI ȘI MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE

Activitatea 2.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

10.11.2022-10.11.2023 

Activitatea 2.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate

10.11.2022-10.11.2023 

ACTIVITATEA 3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Activitatea 3.1. Management – Coordonare

11.11.2021-10.11.2023

Activitatea 3.2. Monitorizare și Sustenabilitate

11.11.2021-10.11.2023

Activitatea 3.3. Protecția datelor cu caracter personal

11.11.2021-10.11.2023

ACTIVITATEA 4. ACTIVITĂȚI INDIRECTE. PROMOVARE ȘI PUBLICITATE

Activitatea 4.1. Activități indirecte. Promovare și publicitate

11.11.2021-10.11.2023